Heksia Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 18.4.2019.

Tämä dokumentti on Heksia Oy:n tietosuojaseloste. Sen tarkoituksena on viestiä mitä tietoja asiakkaistamme keräämme, mihin tietoja käytetään ja kuinka voit tarkistaa tai korjata omat tietosi.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Heksia Oy (Y: 2976261-5). Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä dokumenttia ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Heksia Oy
PL 35
70101 Kuopio
info at heksia piste fi
050-477 6811

Tietosuojavastaava:
Tuomo Hartikainen
etunimi.sukunimi@heksia.fi
050-477 6811

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määräyttyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Mitä tietoja keräämme

Pääosan rekisterimme henkilötiedoista saamme asiakkaalta itseltään yhteydenottojen ja palvelun käyttöönoton ja käytön yhteydessä. Palvelun käytön myötä syntyy muös uusia tietoja, joita käsittelemme tämän dokumentin mukaisesti.

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi käsittelee vain yrityksemme henkilöstö siinä laajuudessa, joka kunkin työtehtäviin nähden on tarpeellista.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä tapauksessa, että on tarjottavan palvelun kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi verkkotunnuksia rekisteröitäessä täytyy rekisteröijätaholle ja ICANNille ilmoittaa loppuasiakkaan yhteystiedot joko kokonaisuudessaan tai osittain. Yhteystiedot saattavat päätyä näkyviin verkkottusten julkiseen WHOIS-rekisteriin.

Viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksestä saatamme luovuttaa tietoja esimerkiksi rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin se on niiden käyttötarkoitukseen nähden tarpeellista. Tarpeellinen säilytysaika kuitenkin vaihtelee käytetyn palvelun tai käyttötarkoituksen mukaan.

Joidenkin tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, ja esimerkiksi laskutustietoja säilytämme kirjanpitolain määräysten mukaisesti.

Sinun oikeutesi

Kaikissa alla luetelluissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä suoraan rekisterinpitäjään tai Heksia Oy:n asiakaspalveluun.

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö tietojasi. Jos näin on, sinulla on myös oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta käsittelemme.

Tietojen korjaus
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat vanhentuneet tai virheelliset tiedot korjatuksi.

Tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttaminen
Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn.

Tietosuojaselosteen päivittyminen

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutosten tarve voi jouhtua muutoksista palveluissamme, toimintatavoissamme tai esimerkiksi lainsäädännössä.

Mikäli tietosuojaselosteeseen tulee olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä asiakkaillemme erikseen. Muutokset tulevat voimaan, uuden tietosuojaselosteen julkaisuhetkellä. Ajantasaisen version löydät aina osoitteesta https://www.heksia.fi/tietosuoja.