IMAP4 vai POP3 - Mitä eroa niillä on?

Lyhyesti: Valitse IMAP etenkin jos käytät sähköpostia myös mobiililaitteiden kautta.

Lisättäessä sähköpostitiliä älypuhelimen tai työpöytäkoneen sähköpostiohjelmaa kysyy ohjelma ensimmäiseksi tilin tyyppiä. Tili voi olla tyypiltään joko IMAP4 tai POP3. Mitä eroa näillä oikeastaan on?

IMAP tai IMAP4

IMAP-protokollaa käytettäessä kaikki sähköpostit säilytetään sähköpostipalvelimella. Näin koko sähköpostiarkisto on luettavissa kaikilla laitteilla, joilla postia luetaan.

Etenkin mobiililaitteilla on suositeltavaa käyttää IMAP-protokollaa, sillä yleensä ei ole tarkoitus että esimerkiksi älypuhelin lataa sähköpostit itselleen ja poistaa ne kokonaan palvelimelta (vrt. POP-protokolla alla).

IMAP-protokolla käytettäessä myös kaikki muut muutokset, joita sähköpostitiliin tehdään, välittyy myös muihin ohjelmiin. Jos siis siirrät jonkin viestin mobiililaitteen käyttöliittymässä hakemistoon "Tärkeät", on sama viesti "Tärkeät" kansiossa myös Webmailin näkymässä ja omalle työpöytäkoneellesi asennetussa sähköpostiohjelmassa.

Jos sähköpostilaatikkosi alkaa täyttyä tai haluat muista syistä siirtää esimerkiksi vanhempia sähköposteja omalle koneellesi arkistoon tai varmuuskopioihin, se onnistuu IMAP-protokollallakin. Yleensä työpöytäkäyttöön tarkoitetuissa sähköpostiohjelmissa (esim. Mozilla Thunderbird) on tuki myös paikallisille arkistokansioille. Arkistointi onnistuu tyypillisesti raahaamalla käyttöliittymässä viestit sähköpostitililtä paikalliseen arkistokansioon tai leikkaa-liimaa -tekniikalla.

POP tai POP3

POP-protokollaa käytettäessä sähköpostiohjelma lataa kaikki viestit postipalvelimelta itselleen, ja tyypillisesti poistaa ne sen jälkeen palvelimelta. Näin postipalvelimella oleva laatikko ei pääse koskaan täyttymään, ja koko sähköpostiarkisto on aina tallessa käyttäjän omalla koneella.

Koska viestit tyypillisesti poistuvat palvelimelta kun sähköpostiohjelma on ne lukenut, ei POP-protokolla aina sovi käytettäväksi jos viestejä on tarpeen lukea useilla laitteilla. Eteenkään POP-protokollan käyttö useammassa laitteessa yhtä aikaa ei usein ole mielekästä.

Yleensä POP-tilillä on asetusvaihtoehtoina myös kaikkien viestien lataus sähköpostiohjelmaan niin, että viestejä ei samalla poistetakaan palvelimelta. Näin viestit on luettavissa palvelimelta IMAP-protokollalla, mutta työpöytäkoneella on kokonaan erillinen arkisto viesteistä. Jos tällöin palvelimen laatikkoa tyhjennetään viestejä poistamalla, jää työpöytäkoneen arkistoon edelleen kaikki viestit talteen.

Usein asetuksissa on mahdollista määrittää myös aikaraja, jota vanhemmat viestit POP-yhteys poistaa automaattisesti viestit luettuaan. On siis mahdollista pitää palvelimella ainoastaan viimeisen 30-päivän viestit jolloin ne on luettavissa kaikilta laitteilta, ja koko viestihistoria on arkistoitu työpöytäkoneelle. Näin uusimmat viestit on aina luettavissa kaikkialta, koko arkisto on automaattisesti tallessa ja myös sähköpostilaatikon käyttöaste pysyy automaattisesti maltillisena.

Lue myös

Sähköpostitilin lisääminen sähköpostiohjelmaan