Yleiset käyttöehdot

Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 18.4.2019.

Tämä dokumentti kuvaa Heksia Oy:n palveluiden yleiset käyttöehdot. Yleisiä käyttöehtoja saattaa tarkentaa tai täydentää erillinen palvelusopimus tai palvelukuvaus.

1. Yleiset sopimusehdot

1.1 Tämä käyttöehto astuu voimaan Heksia Oy:n ja palvelun tilaajan tai tilaajan edustaman yrityksen tai muun yhteisön välille heti tilauksen käsittelyhetkellä. Palvelua tilatessaan asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tämän käyttöehtosopimuksen sisältöä. Käyttöehtosopimus on sitova ja voimassa toistaiseksi.

1.2 Mikäli asiakas ei hyväksy tätä sopimusta, ei palvelua tule tilata. Jos palvelusopimus on jo olemassa mutta asiakas ei enää halua sitoutua noudattamaan näitä käyttöehtoja, tulee asiakkaan olla välittömästi yhteydessä palveluntarjoajan asiakaspalveluun palvelujen irtisanomiseksi.

1.3 Asiakas ei saa omaehtoisesti siirtää palvelusopimustaan edelleen kolmannelle osapuolelle, vaan tällaisessa tilanteessa tulee aina olla ensin yhteydessä asiakaspalveluumme.

1.4 Palveluiden jälleenmyynti ilman erillistä lupaa on kielletty.

1.5 Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Mikäli sopimuksessa ei ole toisin määritelty, on sopimus voimassa toistaiseksi.

1.6 Asiakas voi irtisanoa palvelunsa milloin tahansa ilmoittamalla siitä Heksian asiakaspalveluun. Mikäli tilattu palvelu halutaan sulkea jo ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä, ei palvelumaksua palauteta asiakkaalle jäljellä olevan sopimuskauden osalta.

2. Palvelun toimittaminen

2.1 Heksia Oy:n on aloitettava palvelun toimittaminen sovittuna ajankohtana tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa ei ole erikseen sovittu, tulee palvelu toimittaa kohtuullisessa ajassa sopimuksen solmimisesta tai tilausvahvistuksesta.

2.2 Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Heksia Oy ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

2.3 Jos palvelun toimitus viivästyy kolmannesta osapuolesta tai asiakkaasta johtuvista syistä, jatketaan toimitusaikaa kunnes toimituksen estävä ongelma on poistunut.

3. Palvelukuvaus

3.1 Kunkin palvelun ajantasainen palvelukuvaus löytyy aina Heksian kotisivuilta osoitteesta https://www.heksia.fi. Palvelukuvaus ja käyttöehdot on aina nähtävissä myös palvelun tilauskanavassa.

3.2 Palvelua saa käyttää ainoastaan sen kuvattuun käyttötarkoitukseen. Muunlainen tai Suomen lain vastainen käyttö on kielletty.

3.3 Asiakas vastaa palveluumme tallennetun tiedon varmuuskopioinnista ensisijaisesti itse. Palvelukuvauksessa on erikseen kuvattu Heksian palvelulle tarjoama varmuuskopiointipalvelu, mikäli palvelu sen sisältää. Ellei varmuuskopioinnista ole palvelukuvauksessa tai muulla sopimuksella sovittu, emme vai taata mahdollisessa virhetilanteessa tietojen palauttamista virhettä edeltävään tasoon.

3.4 Heksian ylläpidolla on oikeus automaattisin keinoin käydä läpi asiakkaiden palveluun tallentamaa dataa, mikäli se on tietoturvan varmistamisen, tietoturvaloukkauksen selvittämisen tai muun vastaavan syyn takia aiheellista. Tietoja käydään läpi esimerkiksi virusskannerilla.

4. Ongelmatilanteet

4.1 Asiakkaalla on velvellisuus ilmoittaa palvelun virheestä heti sen havaittuaan. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse Heksian asiakaspalveluun tai kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

4.2 Asiakas tiedostaa, että palvelussa saattaa olla hetkellisiä toiminta- tai huoltokatkoksia. Suunnitellut huoltokatkot pyritään ajoittamaan ensisijaisesti yöaikaan. Välittömissä tilanteissa, tai jos huollosta aiheutuva häiriö on hyvin vähäinen, saatetaan huoltotoimia tehdä myös muuhun aikaan. Pidempiä katkoja aiheuttavista huoltotoimista tiedotamme erikseen kotisivuillamme.

4.3 Asiakas tiedostaa, että suunniteltujen katkojen lisäksi palvelussa saattaa ilmetä häiriöitä tai keskeytyksiä esimerkiksi vika-, kriisi- tai force majeure -tilanteessa. Keskeytys saattaa johtua myös jonkin kolmannen osapuolen toiminnasta tai verkkohäiriöstä johtuen, esim. laiterikon tai verkkohyökkäyksen tapauksessa.

4.4 Yllä mainitut huolto- tai käyttökatkokset eivät aiheuta Heksialle korvausvelvollisuutta. Heksia ei vastaa katkoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista tulonmenetyksistä.

5. Oikeus käyttöehtomuutoksiin

5.1 Heksialla on oikeus muuttaa näytä käyttöehtoja. Jos käyttöehdot muuttuvat olennaisesti, ilmoitetaan muutoksesta asiakkaille vähintään kuukausi ennen uusien ehtojen voimaantuloa asiakastiedottein ja Heksian kotisivuilla https://www.heksia.fi.

5.2 Jos käyttöehtojen muuttuessa asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä Heksian asiakaspalveluun, jolloin näistä käyttöehdoista voidaan neuvotella tapauskohtaisesti tai sopimus voidaan päättää.